Jeśli chcesz finansowo wesprzeć działalność sedina.pl, możesz zrobić to przekazując darowiznę

na rzecz naszej Fundacji w dowolnej kwocie  na konto:

sedina.pl
ul. Cisowa 33
71-014 Szczecin
MultiBank
24 1140 2017 0000 4702 1185 5022

Jesteśmy zarejestrowaną organizacją, dzięki czemu każdy darczyńca może na podstawie dokumentu potwierdzenia wpłaty odpisać sobie 6% darowanej kwoty od dochodu.

Podatnik może dokonać odliczenia darowizny w wysokości 6 % dochodu na podstawie art. 26 ust. 9  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.) i w wysokości 10% dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r., nr 54, poz. 654 z póżn. zm.)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.